[Mp3]-[Old] รวมเพลงเพื่อชีวิต ของนักร้อง พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ทั้งหมด 32 อัลบั้ม พร้อม concert [Solidfiles]


Track List : : : ACH

concert/พงษ์เทพ - อะคูสติกคอนเสิร์ต 23 ปี คนพูดเพลง 1/อะคูสติก 1 - 01 - ความมั่นใจ.mp3    4.27 MB
concert/พงษ์เทพ - อะคูสติกคอนเสิร์ต 23 ปี คนพูดเพลง 1/อะคูสติก 1 - 02 - คิดถึงบ้าน.mp3    2.21 MB
concert/พงษ์เทพ - อะคูสติกคอนเสิร์ต 23 ปี คนพูดเพลง 1/อะคูสติก 1 - 03 - มาให้บ้านเกิด.mp3    3.55 MB
concert/พงษ์เทพ - อะคูสติกคอนเสิร์ต 23 ปี คนพูดเพลง 1/อะคูสติก 1 - 04 - ลำตะคอง.mp3    3.52 MB
concert/พงษ์เทพ - อะคูสติกคอนเสิร์ต 23 ปี คนพูดเพลง 1/อะคูสติก 1 - 05 - เขาใหญ่.mp3    5.36 MB
concert/พงษ์เทพ - อะคูสติกคอนเสิร์ต 23 ปี คนพูดเพลง 1/อะคูสติก 1 - 06 - รักเรา-รักษ์โลก.mp3    8.60 MB
concert/พงษ์เทพ - อะคูสติกคอนเสิร์ต 23 ปี คนพูดเพลง 1/อะคูสติก 1 - 07 - นกเขาไฟ.mp3    7.58 MB
concert/พงษ์เทพ - อะคูสติกคอนเสิร์ต 23 ปี คนพูดเพลง 1/อะคูสติก 1 - 08 - ลิงทะโมน.mp3    3.66 MB
concert/พงษ์เทพ - อะคูสติกคอนเสิร์ต 23 ปี คนพูดเพลง 1/อะคูสติก 1 - 09 - ใบไม้.mp3    3.03 MB
concert/พงษ์เทพ - อะคูสติกคอนเสิร์ต 23 ปี คนพูดเพลง 2/    3.12 kB
concert/พงษ์เทพ - อะคูสติกคอนเสิร์ต 23 ปี คนพูดเพลง 2/อะคูสติก 2 - 01 - 'ประเสริฐ จันดำ'.mp3    4.04 MB
concert/พงษ์เทพ - อะคูสติกคอนเสิร์ต 23 ปี คนพูดเพลง 2/อะคูสติก 2 - 03 - ดอกแก้ว.mp3    10.41 MB
concert/พงษ์เทพ - อะคูสติกคอนเสิร์ต 23 ปี คนพูดเพลง 2/อะคูสติก 2 - 04 - ดาวน์สาว.mp3    2.45 MB
concert/พงษ์เทพ - อะคูสติกคอนเสิร์ต 23 ปี คนพูดเพลง 2/อะคูสติก 2 - 05 - สถาพร.mp3    10.96 MB
concert/พงษ์เทพ - อะคูสติกคอนเสิร์ต 23 ปี คนพูดเพลง 2/อะคูสติก 2 - 06 - ห้วยแถลง.mp3    3.82 MB
concert/พงษ์เทพ - อะคูสติกคอนเสิร์ต 23 ปี คนพูดเพลง 2/อะคูสติก 2 - 07 - ลุงใส.mp3    3.90 MB
concert/พงษ์เทพ - อะคูสติกคอนเสิร์ต 23 ปี คนพูดเพลง 2/อะคูสติก 2 - 08 - ยิ้มเหงา ๆ.mp3    2.56 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 1 จั๊กเด่/    3.12 kB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 1 จั๊กเด่/จั๊กเด่ - 01 - ขับไสไอ้กัน.mp3    6.83 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 1 จั๊กเด่/จั๊กเด่ - 02 - จูบฟ้าฝากดิน.mp3    5.19 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 1 จั๊กเด่/จั๊กเด่ - 03 - นกเขาไฟ.mp3    5.42 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 1 จั๊กเด่/จั๊กเด่ - 04 - ลิงทะโมน.mp3    3.70 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 1 จั๊กเด่/จั๊กเด่ - 05 - นกละเมอ.mp3    3.39 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 1 จั๊กเด่/จั๊กเด่ - 06 - หยดน้ำ.mp3    2.42 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 1 จั๊กเด่/จั๊กเด่ - 07 - ใบไม้.mp3    5.11 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 1 จั๊กเด่/จั๊กเด่ - 08 - ตรงเส้นขอบฟ้า.mp3    3.02 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 2 จั๊กไอเว่ย/    3.12 kB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 2 จั๊กไอเว่ย/จั๊กไอเว่ย - 01 - มือเรียวเกี่ยวรวง.mp3    1.85 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 2 จั๊กไอเว่ย/จั๊กไอเว่ย - 02 - เดือนเพ็ญ.mp3    3.96 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 2 จั๊กไอเว่ย/จั๊กไอเว่ย - 03 - คิดถึงบ้าน.mp3    2.71 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 2 จั๊กไอเว่ย/จั๊กไอเว่ย - 04 - ไอแอมอิสาน.mp3    8.31 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 2 จั๊กไอเว่ย/จั๊กไอเว่ย - 05 - โคราช.mp3    12.08 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 2 จั๊กไอเว่ย/จั๊กไอเว่ย - 06 - เขาใหญ่ 1.mp3    2.97 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 2 จั๊กไอเว่ย/จั๊กไอเว่ย - 07 - เขาใหญ่ 2.mp3    3.28 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่/    3.12 kB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่/ไอเป็นกันนี่ - 01 - ลำตะคอง.mp3    2.46 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่/ไอเป็นกันนี่ - 02 - ดอกแก้ว.mp3    5.56 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่/ไอเป็นกันนี่ - 03 - ดาวน์สาว.mp3    2.07 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่/ไอเป็นกันนี่ - 04 - หนุ่มพเนจร.mp3    3.32 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่/ไอเป็นกันนี่ - 05 - ลมรำเพย.mp3    7.50 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่/ไอเป็นกันนี่ - 06 - ยิ้มเหงา ๆ.mp3    2.58 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่/ไอเป็นกันนี่ - 07 - คนที่เรารัก.mp3    3.13 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 4 กูสะงึด/    3.12 kB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 4 กูสะงึด/กูสะงึด - 01 - ด.ญ.ปรางค์.mp3    2.60 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 4 กูสะงึด/กูสะงึด - 02 - ต้นขับขี่.mp3    4.00 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 4 กูสะงึด/กูสะงึด - 03 - คนกับหมา.mp3    5.67 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 4 กูสะงึด/กูสะงึด - 04 - คนจนรุ่นใหม่.mp3    2.76 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 4 กูสะงึด/กูสะงึด - 05 - ฝนจางนางหาย.mp3    2.14 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 4 กูสะงึด/กูสะงึด - 06 - จันทราคาลิปโซ่ .mp3    3.67 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 4 กูสะงึด/กูสะงึด - 07 - ตังเก.mp3    3.07 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 4 กูสะงึด/กูสะงึด - 08 - วันเวลา.mp3    4.15 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 4 กูสะงึด/กูสะงึด - 09 - เพียงลมพัดผ่าน.mp3    3.83 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง จ๊กสะเอ๊อะ/    3.12 kB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง จ๊กสะเอ๊อะ/จ๊กสะเอ๊อะ - 01 - ต้นกำแพงเพ็ชร.mp3    6.47 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง จ๊กสะเอ๊อะ/จ๊กสะเอ๊อะ - 02 - กรึ๊บ (คนชอบเมา).mp3    1.89 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง จ๊กสะเอ๊อะ/จ๊กสะเอ๊อะ - 03 - นกเขาไฟ.mp3    3.42 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง จ๊กสะเอ๊อะ/จ๊กสะเอ๊อะ - 04 - คิดถึงบ้าน.mp3    2.14 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง จ๊กสะเอ๊อะ/จ๊กสะเอ๊อะ - 05 - ตังเก.mp3    2.79 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง จ๊กสะเอ๊อะ/จ๊กสะเอ๊อะ - 06 - โคราช.mp3    10.25 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง จ๊กสะเอ๊อะ/จ๊กสะเอ๊อะ - 07 - เขาใหญ่ 1.mp3    3.35 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง จ๊กสะเอ๊อะ/จ๊กสะเอ๊อะ - 08 - เขาใหญ่ 2.mp3    5.91 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง สะบั๊ดดิกู๊ด/    3.12 kB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง สะบั๊ดดิกู๊ด/สะบั๊ดดิกู๊ด - 01 - ลิงทะโมน.mp3    3.87 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง สะบั๊ดดิกู๊ด/สะบั๊ดดิกู๊ด - 02 - ยิ้มเหงา ๆ.mp3    2.36 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง สะบั๊ดดิกู๊ด/สะบั๊ดดิกู๊ด - 03 - คนกับหมา.mp3    2.51 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง สะบั๊ดดิกู๊ด/สะบั๊ดดิกู๊ด - 04 - ดาวน์สาว.mp3    2.04 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง สะบั๊ดดิกู๊ด/สะบั๊ดดิกู๊ด - 05 - หนุ่มพเนจร.mp3    2.30 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง สะบั๊ดดิกู๊ด/สะบั๊ดดิกู๊ด - 06 - เดือนเพ็ญ.mp3    2.92 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง สะบั๊ดดิกู๊ด/สะบั๊ดดิกู๊ด - 07 - มือเรียวเกี่ยวรวง.mp3    1.90 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง สะบั๊ดดิกู๊ด/สะบั๊ดดิกู๊ด - 08 - เรื่องราวในป่าของคาราวาน.mp3    2.93 MB
concert/พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง สะบั๊ดดิกู๊ด/สะบั๊ดดิกู๊ด - 09 - วันเวลา.mp3    3.58 MB
พงษ์เทพ - เจ้าสาวผีเสื้อ/    3.12 kB
พงษ์เทพ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ - 01 น้ำตาค้างคาว.MP3    5.22 MB
พงษ์เทพ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ - 02 เจ้าสาวผีเสื้อ.MP3    3.03 MB
พงษ์เทพ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ - 03 พลังใจ.MP3    2.71 MB
พงษ์เทพ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ - 04 ดอกกระถิน.MP3    4.29 MB
พงษ์เทพ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ - 05 นักเดินทาง.MP3    3.77 MB
พงษ์เทพ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ - 06 เพื่อชีวิต.MP3    4.07 MB
พงษ์เทพ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ - 07 เหมือนฝัน.MP3    4.00 MB
พงษ์เทพ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ - 08 โป่งตาลอง.MP3    3.71 MB
พงษ์เทพ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ - 09 ห่วงหา.MP3    2.57 MB
พงษ์เทพ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ - 10 รุ้งเดือนสิบสอง.MP3    3.40 MB
พงษ์เทพ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ - 11 น้ำตาฟ้า.MP3    4.05 MB
พงษ์เทพ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ - 12 ศรัทธา.MP3    1.83 MB
พงษ์เทพ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ - 13 พลังใจ (ดนตรี).MP3    2.69 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่1/01 - คิดถึงบ้าน.mp3    2.69 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่1/02 - เขาใหญ่ 1.mp3    3.45 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่1/03 - ลิงทะโมน.mp3    5.09 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่1/04 - นกเขาไฟ.mp3    4.33 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่1/05 - หยดน้ำ.mp3    3.06 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่1/06 - ลำตะคอง.mp3    2.77 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่1/07 - มือเรียวเกี่ยวรวง.mp3    2.71 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่1/08 - นกละเมอ.mp3    3.06 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่1/09 - ใบไม้.mp3    4.10 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่1/10 - ตรงเส้นขอบฟ้า.mp3    3.16 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่1/11 - ลมรำเพย.mp3    3.64 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่1/12 - ยิ้มเหงาๆ.mp3    2.87 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่1/13 - ด. ญ.ปรางค์.mp3    3.67 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่1/14 - วันเวลา.mp3    3.60 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่1/15 - เพียงลมพัดผ่าน.mp3    3.34 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่2/01 - โคราชา.mp3    5.07 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่2/02 - ห้วยแถลง.mp3    4.37 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่2/03 - กระโทกโชคชัย.mp3    2.89 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่2/04 - หม่อน.mp3    3.36 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่2/05 - ตายหยังเขียด.mp3    3.72 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่2/06 - คนชอบเมา(กรึ๊บ).mp3    2.18 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่2/07 - ครูไม่ใหญ่.mp3    3.91 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่2/08 - คนกับหมา.mp3    3.08 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่2/09 - ต้นขับขี่.mp3    4.24 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่2/10 - แก้มตุ่ย.mp3    4.36 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่2/11 - ดอกแก้ว.mp3    3.40 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่2/12 - ดาวน์สาว.mp3    2.94 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่2/13 - คนจนรุ่นใหม่.mp3    4.14 MB
พงษ์เทพ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ - ทศวรรษที่2/14 - ตังเก.mp3    3.97 MB
พงษ์เทพ - คนจนรุ่นใหม่/คนจนรุ่นใหม่ - 01 - คนจนรุ่นใหม่.mp3    3.20 MB
พงษ์เทพ - คนจนรุ่นใหม่/คนจนรุ่นใหม่ - 02 - ตังเก.mp3    3.02 MB
พงษ์เทพ - คนจนรุ่นใหม่/คนจนรุ่นใหม่ - 03 - เด็กน้อย.mp3    2.59 MB
พงษ์เทพ - คนจนรุ่นใหม่/คนจนรุ่นใหม่ - 04 - ดอกแก้ว.mp3    2.64 MB
พงษ์เทพ - คนจนรุ่นใหม่/คนจนรุ่นใหม่ - 05 - คอย.mp3    2.38 MB
พงษ์เทพ - คนจนรุ่นใหม่/คนจนรุ่นใหม่ - 06 - เขาใหญ่.mp3    2.62 MB
พงษ์เทพ - คนจนรุ่นใหม่/คนจนรุ่นใหม่ - 07 - ตา.mp3    2.22 MB
พงษ์เทพ - คนจนรุ่นใหม่/คนจนรุ่นใหม่ - 08 - คิดถึง.mp3    2.27 MB
พงษ์เทพ - คนจนรุ่นใหม่/คนจนรุ่นใหม่ - 09 - โลกหยอกล้อ.mp3    3.37 MB
พงษ์เทพ - คนจนรุ่นใหม่/คนจนรุ่นใหม่ - 10 - แดนโคราช.mp3    1.82 MB
พงษ์เทพ - ซุเปอร์มาร์เก็ต/    3.12 kB
พงษ์เทพ - ซุเปอร์มาร์เก็ต/ซุเปอร์มาร์เก็ต - 01 - ขอทาน.mp3    2.87 MB
พงษ์เทพ - ซุเปอร์มาร์เก็ต/ซุเปอร์มาร์เก็ต - 02 - ตึกถล่ม.mp3    3.47 MB
พงษ์เทพ - ซุเปอร์มาร์เก็ต/ซุเปอร์มาร์เก็ต - 03 - ซุเปอร์มาร์เก็ต.mp3    3.20 MB
พงษ์เทพ - ซุเปอร์มาร์เก็ต/ซุเปอร์มาร์เก็ต - 04 - เรารักเขาใหญ่.mp3    3.58 MB
พงษ์เทพ - ซุเปอร์มาร์เก็ต/ซุเปอร์มาร์เก็ต - 05 - นกเงือก.mp3    2.85 MB
พงษ์เทพ - ซุเปอร์มาร์เก็ต/ซุเปอร์มาร์เก็ต - 06 - เป็นตำรวจ.mp3    4.55 MB
พงษ์เทพ - ซุเปอร์มาร์เก็ต/ซุเปอร์มาร์เก็ต - 07 - น.ส.ราตรี.mp3    3.29 MB
พงษ์เทพ - ซุเปอร์มาร์เก็ต/ซุเปอร์มาร์เก็ต - 08 - ไทคม.mp3    1.84 MB
พงษ์เทพ - ซุเปอร์มาร์เก็ต/ซุเปอร์มาร์เก็ต - 09 - โคราชเนาวรัตน์.mp3    2.56 MB
พงษ์เทพ - ซุเปอร์มาร์เก็ต/ซุเปอร์มาร์เก็ต - 10 - กินเหล้าเมากับ.mp3    3.09 MB
พงษ์เทพ - มาให้บ้านเกิด/    3.12 kB
พงษ์เทพ - มาให้บ้านเกิด/มาให้บ้านเกิด - 01 - มาให้บ้านเกิด.mp3    2.73 MB
พงษ์เทพ - มาให้บ้านเกิด/มาให้บ้านเกิด - 02 - สถาพร.mp3    4.01 MB
พงษ์เทพ - มาให้บ้านเกิด/มาให้บ้านเกิด - 03 - ความมั่นใจ.mp3    3.25 MB
พงษ์เทพ - มาให้บ้านเกิด/มาให้บ้านเกิด - 04 - เพื่อเธอ.mp3    3.10 MB
พงษ์เทพ - มาให้บ้านเกิด/มาให้บ้านเกิด - 05 - เช้านี้น่ะ.mp3    3.08 MB
พงษ์เทพ - มาให้บ้านเกิด/มาให้บ้านเกิด - 06 - รักเรา-รักษ์โลก.mp3    2.97 MB
พงษ์เทพ - มาให้บ้านเกิด/มาให้บ้านเกิด - 07 - ผาตรอมใจ.mp3    3.18 MB
พงษ์เทพ - มาให้บ้านเกิด/มาให้บ้านเกิด - 08 - สุเนไพ.mp3    3.10 MB
พงษ์เทพ - มาให้บ้านเกิด/มาให้บ้านเกิด - 09 - 11 ล้าน.mp3    3.75 MB
พงษ์เทพ - มาให้บ้านเกิด/มาให้บ้านเกิด - 10 - 'ประเสริฐ จันดำ'.mp3    2.44 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1/    3.12 kB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1/สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 01 - คิดถึงบ้าน.mp3    2.89 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1/สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 02 - ลมรำเพย.mp3    3.44 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1/สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 03 - สายเกินไป.mp3    3.03 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1/สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 04 - วันลา.mp3    3.08 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1/สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 05 - ด.ญ.ปรางค์.mp3    2.92 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1/สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 06 - ต้นขับขี่.mp3    4.50 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1/สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 07 - กรึ๊บ (คนชอบเมา).mp3    2.68 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1/สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 08 - กินเหล้าเมากับ.mp3    3.15 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1/สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 09 - ห้วยแถลง.mp3    4.98 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1/สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 10 - ลุงใส.mp3    5.28 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1/สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 11 - ยิ้มเหงา ๆ.mp3    5.72 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1/สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 12 - ความมั่นใจ.mp3    3.63 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2/    3.12 kB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2/สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 01 - ฝนจางนางหาย.mp3    2.92 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2/สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 02 - หนุ่มก่อสร้าง.mp3    2.32 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2/สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 03 - คนเลว.mp3    2.00 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2/สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 04 - จ.ป.ล..mp3    3.69 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2/สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 05 - ตายหยังเขียด.mp3    3.63 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2/สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 06 - 105 แหนบหัก.mp3    2.03 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2/สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 07 - หยุดพักสายตา.mp3    1.81 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2/สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 08 - ตังเก.mp3    3.38 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2/สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 09 - น้ำตาหอยทาก.mp3    3.87 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2/สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 10 - จ.รอคอย.mp3    3.55 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2/สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 11 - จันทราคาลิปโซ่.mp3    4.82 MB
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2/สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 12 - เพียงลมพัดผ่าน.mp3    4.21 MB
พงษ์เทพ - สามช่ารุ่นใหญ่/    3.12 kB
พงษ์เทพ - สามช่ารุ่นใหญ่/Track ที่ตัดไปเป็นเพลงซ้ำ    0.00 kB
พงษ์เทพ - สามช่ารุ่นใหญ่/สามช่ารุ่นใหญ่ - 01 - สามช่ารุ่นใหญ่.mp3    4.14 MB
พงษ์เทพ - สามช่ารุ่นใหญ่/สามช่ารุ่นใหญ่ - 02 - สระบุรีเลี้ยวขวา.mp3    1.11 MB
พงษ์เทพ - สามช่ารุ่นใหญ่/สามช่ารุ่นใหญ่ - 05 - นกเขาน้อย.mp3    3.83 MB
พงษ์เทพ - สามช่ารุ่นใหญ่/สามช่ารุ่นใหญ่ - 09 - คนเดินดิน.mp3    2.66 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ 490-32-63/01.จ. รอคอย.mp3    4.17 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ 490-32-63/02.น้ำตาหอยทาก.mp3    4.70 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ 490-32-63/03.มือที่สาม.mp3    4.24 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ 490-32-63/04.490-32-63.mp3    5.42 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ 490-32-63/05.ทดแทน.mp3    4.71 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ 490-32-63/06.วันลา.mp3    3.07 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ 490-32-63/07.เสียเชิงชาย.mp3    3.35 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ 490-32-63/08.สายเกินไป.mp3    3.58 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ 490-32-63/09.บาร์เทนดี้.mp3    4.35 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ 490-32-63/10.ดินโป่ง.mp3    3.53 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ คนที่เรารัก/01.ลมรำเพย.mp3    3.70 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ คนที่เรารัก/02.คนที่เรารัก.mp3    3.89 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ คนที่เรารัก/03.หนุ่มก่อสร้าง.mp3    3.37 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ คนที่เรารัก/04.ต้นขับขี่.mp3    4.24 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ คนที่เรารัก/05.แหล่ 17 พ.ค. 35.mp3    4.57 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ คนที่เรารัก/06.หยุดพักสายตา.mp3    2.39 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ คนที่เรารัก/07.''เพื่อน'' เพอร์คัสชั่นหมายเลข 1.mp3    4.21 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ คนที่เรารัก/08.ขอบฟ้า - ขอบใจ.mp3    4.29 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ คนที่เรารัก/09.เปียกปอน.mp3    4.93 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ คนที่เรารัก/10.ฝัน (ตังเกภาคค่ำ).mp3    4.85 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ จ.ป.ล/01.จันทราคาลิปโซ่.mp3    3.15 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ จ.ป.ล/02.จ.ป.ล.mp3    4.58 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ จ.ป.ล/03.คิดถึงบ้าน.mp3    2.73 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ จ.ป.ล/04.เขาใหญ่ 2.mp3    3.03 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ จ.ป.ล/05.ฝนจางนางหาย.mp3    3.11 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ จ.ป.ล/06.หนามกุหลาบ.mp3    2.63 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ จ.ป.ล/06.โคราชา.mp3    5.08 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ จ.ป.ล/07.นกเขาไฟ 3.mp3    3.11 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ จ.ป.ล/08.ผีแมว.mp3    5.01 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ จ.ป.ล/09.เพลงด้นพงษ์เทพ.mp3    5.51 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ยิ้มเหงาๆ/01.ยิ้มเหงาๆ เศร้างามๆ.mp3    2.86 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ยิ้มเหงาๆ/02.ด.ญ.ปรางค์.mp3    3.67 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ยิ้มเหงาๆ/03.อกหักซ้ำซาก.mp3    2.01 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ยิ้มเหงาๆ/04.ศุกร์เมา-เสาร์นอน.mp3    2.76 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ยิ้มเหงาๆ/05.คนผสมปูน.mp3    2.75 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ยิ้มเหงาๆ/06.ลาว.mp3    2.50 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ยิ้มเหงาๆ/07.หมาแก่.mp3    2.51 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ยิ้มเหงาๆ/08.เดือนเพ็ญ(น่านเหนือ).mp3    6.52 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ยิ้มเหงาๆ/09.โคราช.mp3    4.00 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ยิ้มเหงาๆ/10.นารายณ์บรรทมสินธุ์(อนารายณ์กา).mp3    3.32 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - DANCE RCA vol.1/01.ทางใครทางมัน - พงษ์เทพ.mp3    3.31 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - DANCE RCA vol.1/02.ตังเก - พงษ์เทพ.mp3    4.04 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - DANCE RCA vol.1/03.ดาวน์สาว - พงษ์เทพ.mp3    3.46 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - DANCE RCA vol.1/04.จ.รอคอย - พงษ์เทพ.mp3    3.55 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - DANCE RCA vol.1/05.คนกับหมา - พงษ์เทพ.mp3    3.89 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - DANCE RCA vol.1/06.ศุกร์เมาเสาร์นอน - พงษ์เทพ.mp3    3.35 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - DANCE RCA vol.1/07.หยุดพักสายตา - พงษ์เทพ.mp3    3.64 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - DANCE RCA vol.1/08.ตายหยั่งเขียด - พงษ์เทพ.mp3    3.54 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - DANCE RCA vol.1/09.ครูไม่ใหญ่ - พงษ์เทพ.mp3    3.61 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - DANCE RCA vol.1/10.ฝนจางนางหาย - พงษ์เทพ.mp3    3.93 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - DANCE RCA vol.2/01.ต้นขับขี่ - พงษ์เทพ.mp3    3.35 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - DANCE RCA vol.2/02.กรึ๊บ(คนชอบเมา) - พงษ์เทพ.mp3    3.59 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - DANCE RCA vol.2/03.ลิงทะโมน - พงษ์เทพ.mp3    3.19 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - DANCE RCA vol.2/04.น้ำตาหอยทาก - พงษ์เทพ.mp3    3.52 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - DANCE RCA vol.2/05.สถาพร - พงษ์เทพ.mp3    3.95 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - DANCE RCA vol.2/06.แก้มตุ่ย - พงษ์เทพ.mp3    3.11 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - DANCE RCA vol.2/07.จันทราคราลิปโซ่ - พงษ์เทพ.mp3    3.33 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - DANCE RCA vol.2/08.คนจนรุ่นใหม่ - พงษ์เทพ.mp3    3.11 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - DANCE RCA vol.2/09.โคราชา - พงษ์เทพ.mp3    3.05 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - DANCE RCA vol.2/10.หนุ่มก่อสร้าง - พงษ์เทพ.mp3    3.51 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คนจนรุ่นใหม่/01 - คนจนรุ่นใหม่.mp3    4.11 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คนจนรุ่นใหม่/02 - ตังเก.mp3    3.94 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คนจนรุ่นใหม่/03 - เด็กน้อย.mp3    3.37 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คนจนรุ่นใหม่/04 - ดอกแก้ว.mp3    3.40 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คนจนรุ่นใหม่/05 - คอย.mp3    3.04 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คนจนรุ่นใหม่/06 - เขาใหญ่.mp3    3.39 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คนจนรุ่นใหม่/07 - ตา.mp3    2.88 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คนจนรุ่นใหม่/08 - คิดถึง.mp3    2.94 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คนจนรุ่นใหม่/09 - โลกหยอกล้อ.mp3    4.36 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คนจนรุ่นใหม่/10 - แคนโคราช.mp3    2.30 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ซูเปอร์มาร์เก็ต/01 - ขอทาน.mp3    3.70 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ซูเปอร์มาร์เก็ต/02 - ตึกถล่ม.mp3    4.50 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ซูเปอร์มาร์เก็ต/03 - ซูเปอร์มาร์เก็ต.mp3    4.16 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ซูเปอร์มาร์เก็ต/04 - เรารักเขาใหญ่.mp3    4.63 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ซูเปอร์มาร์เก็ต/05 - นกเงือก.mp3    3.67 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ซูเปอร์มาร์เก็ต/06 - เป็นตำรวจ.mp3    5.94 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ซูเปอร์มาร์เก็ต/07 - น.ส. ราตรี.mp3    4.25 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ซูเปอร์มาร์เก็ต/08 - ไทคม.mp3    2.44 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ซูเปอร์มาร์เก็ต/09 - โคราชเนาวรัตน์.mp3    3.31 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ซูเปอร์มาร์เก็ต/10 - กินเหล้าเมากับ.mp3    4.06 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ดอกเหงือเพื่อชีวิต/01.อั้งอ่างอี้.MP3    5.09 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ดอกเหงือเพื่อชีวิต/02.เผื่อใจไว้.MP3    5.43 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ดอกเหงือเพื่อชีวิต/03.นิทรา.MP3    3.52 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ดอกเหงือเพื่อชีวิต/04.ยอดหญ้า.MP3    4.02 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ดอกเหงือเพื่อชีวิต/05.ในหุบเขา.MP3    3.11 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ดอกเหงือเพื่อชีวิต/06.ฟืนกับตะเกียง.MP3    3.76 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ดอกเหงือเพื่อชีวิต/07.ผู้แทนใคร.MP3    3.64 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ดอกเหงือเพื่อชีวิต/08.กรุงแตก.MP3    3.75 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ดอกเหงือเพื่อชีวิต/09.เคียงเดือน.MP3    2.79 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ดอกเหงือเพื่อชีวิต/10.ดอกเหงือ.MP3    3.50 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ดอกเหงือเพื่อชีวิต/11.ในหุบเขา.MP3    2.99 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ตรงเส้นขอบฟ้า/140-มีสุขบนทุกข์.mp3    2.56 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ตรงเส้นขอบฟ้า/141-คนเดินดิน.mp3    3.63 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ตรงเส้นขอบฟ้า/142-ขอบฟ้า.mp3    4.56 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ตรงเส้นขอบฟ้า/143-แก้มตุ่ย.mp3    4.43 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ตรงเส้นขอบฟ้า/144-เพียงลมพัดผ่าน.mp3    3.38 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ตรงเส้นขอบฟ้า/145-ฝันไปเถอะ.mp3    3.25 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ตรงเส้นขอบฟ้า/146-ผมชอบ.mp3    3.57 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ตรงเส้นขอบฟ้า/147-ดาวน์สาว.mp3    2.94 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ตรงเส้นขอบฟ้า/148-ใบไม้.mp3    4.17 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ตรงเส้นขอบฟ้า/149-นาวา.mp3    4.07 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - มันดี/150-ลุงใส.mp3    3.74 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - มันดี/151-อึดอัด.mp3    3.05 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - มันดี/152-ร้อยห้า(105).mp3    2.40 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - มันดี/153-นกละเมอ.mp3    3.10 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - มันดี/154-จูบฟ้าฝากดิน.mp3    3.74 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - มันดี/155-ฟ้าสาง.mp3    2.59 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - มันดี/156-วันเวลา.mp3    3.60 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - มันดี/157-ทางใครทางมัน.mp3    3.74 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - มันดี/158-แม่.mp3    3.16 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - มันดี/159-Phocana.mp3    4.57 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - มันดี/160-นกละเมอ(อีก).mp3    3.03 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - มาให้บ้านเกิด/01.มาให้บ้านเกิด.mp3    3.63 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - มาให้บ้านเกิด/02.สถาพร.mp3    5.32 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - มาให้บ้านเกิด/03.ความมั่นใจ.mp3    4.33 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - มาให้บ้านเกิด/04.เพื่อเธอ.mp3    4.14 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - มาให้บ้านเกิด/05.เช้านี้น่ะ.mp3    4.10 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - มาให้บ้านเกิด/06.รักเรา-รักษ์โลก.mp3    3.96 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - มาให้บ้านเกิด/07.ผาตรอมใจ.mp3    4.24 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - มาให้บ้านเกิด/08.สุเนไพ.mp3    4.12 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - มาให้บ้านเกิด/09.ล้าน.mp3    4.99 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - มาให้บ้านเกิด/10.'ประเสริฐ จันดำ''.mp3    3.24 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมฮิต 15 ปี/01 - วันเวลา.mp3    3.59 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมฮิต 15 ปี/03 - ยิ้มเหงาๆ.mp3    2.86 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมฮิต 15 ปี/04 - ตรงเส้นขอบฟ้า.mp3    3.13 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมฮิต 15 ปี/05 - นกละเมอ.mp3    3.05 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมฮิต 15 ปี/06 - ดาวน์สาว.mp3    2.90 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมฮิต 15 ปี/07 - ฟ้าสาง.mp3    2.55 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมฮิต 15 ปี/08 - เพียงลมพัดผ่าน.mp3    615.51 kB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมฮิต 15 ปี/09 - หม่อน.mp3    3.32 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมฮิต 15 ปี/10 - ฝันไปเถอะ.mp3    3.20 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมฮิต 15 ปี/11 - ลำตะคอง.mp3    2.75 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมฮิต 15 ปี/12 - สันทรายมูล.mp3    2.72 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมฮิต 15 ปี/13 - ด.ญ. ปรางค์.mp3    3.63 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมฮิต 15 ปี/14 - ใบไม้.mp3    4.08 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมฮิต 15 ปี/15 - จูบฟ้าฝากดิน.mp3    3.65 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมเพลงจากชุด 1,2,3,4/01 - คนกับหมา.mp3    3.06 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมเพลงจากชุด 1,2,3,4/02 - เฉย.mp3    3.93 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมเพลงจากชุด 1,2,3,4/03 - กรึ๊บ(คนชอบเมา).mp3    2.20 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมเพลงจากชุด 1,2,3,4/05 - โคราช.mp3    4.21 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมเพลงจากชุด 1,2,3,4/06 - ห้วยแถลง.mp3    4.29 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมเพลงจากชุด 1,2,3,4/07 - ไอแอมอีสาน.mp3    3.31 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมเพลงจากชุด 1,2,3,4/08 - นกเขาไฟ(ภาคผีเมือง).mp3    3.80 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมเพลงจากชุด 1,2,3,4/09 - หยดน้ำ.mp3    3.01 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน/รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน - 01 - ฝนจางนางหาย.MP3    3.07 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน/รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน - 02 - หนุ่มก่อสร้าง.MP3    3.31 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน/รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน - 03 - ตังเก.MP3    3.99 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน/รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน - 04 - จ.รอคอย.MP3    4.13 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน/รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน - 06 - จันทราคาลิปโซ่.MP3    3.14 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน/รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน - 07 - ตายหยังเขียด.MP3    3.73 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน/รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน - 08 - จ.ป.ล..MP3    4.55 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน/รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน - 09 - หยุดพักสายตา.MP3    2.38 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน/รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน - 10 - 105-แหนบหลุด.MP3    2.35 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน/รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน - 11 - คนเลว.MP3    2.21 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน/รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน - 12 - ขอทาน.MP3    3.78 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รำวงพงษ์เทพ/รำวงพงษ์เทพ - 01 - คนจนรุ่นใหม่.MP3    4.15 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รำวงพงษ์เทพ/รำวงพงษ์เทพ - 02 - ต้นขับขี่.MP3    4.25 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รำวงพงษ์เทพ/รำวงพงษ์เทพ - 03 - สถาพร.MP3    5.27 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รำวงพงษ์เทพ/รำวงพงษ์เทพ - 04 - คนชอบเมา.MP3    2.18 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รำวงพงษ์เทพ/รำวงพงษ์เทพ - 05 - ศุกร์เมาเสาร์นอน.MP3    2.71 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รำวงพงษ์เทพ/รำวงพงษ์เทพ - 06 - กินเหล้าเมากับ.MP3    4.09 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รำวงพงษ์เทพ/รำวงพงษ์เทพ - 07 - แก้มตุ่ย.MP3    4.36 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รำวงพงษ์เทพ/รำวงพงษ์เทพ - 08 - กระโทกโชคชัย (โคราช2).MP3    2.88 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รำวงพงษ์เทพ/รำวงพงษ์เทพ - 09 - ห้วยแถลง.MP3    4.37 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รำวงพงษ์เทพ/รำวงพงษ์เทพ - 10 - ลุงใส.MP3    3.68 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รำวงพงษ์เทพ/รำวงพงษ์เทพ - 11 - สาวเมืองเลย.MP3    3.51 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รำวงพงษ์เทพ/รำวงพงษ์เทพ - 12 - เสียเชิงชาย.MP3    3.34 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รำวงพงษ์เทพ/รำวงพงษ์เทพ - 13 - ลาว.MP3    2.50 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รำวงพงษ์เทพ/รำวงพงษ์เทพ - 14 - ครูไม่ใหญ่.MP3    3.88 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รำวงพงษ์เทพ/รำวงพงษ์เทพ - 15 - ใบไม้.MP3    4.09 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รำวงพงษ์เทพ/รำวงพงษ์เทพ - 16 - นกเขาไฟ.MP3    4.34 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - สามช่ารุ่นใหญ่/พงษ์เทพ สามช่ารุ่นใหญ่ -01- สามช่ารุ่นใหญ่.MP3    5.55 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - สามช่ารุ่นใหญ่/พงษ์เทพ สามช่ารุ่นใหญ่ -02- สระบุรีเลี้ยวขวา.MP3    3.86 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - สามช่ารุ่นใหญ่/พงษ์เทพ สามช่ารุ่นใหญ่ -03- เช้านี้น่ะ.MP3    4.13 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - สามช่ารุ่นใหญ่/พงษ์เทพ สามช่ารุ่นใหญ่ -04- สิงห์บ้านนา.MP3    3.02 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - สามช่ารุ่นใหญ่/พงษ์เทพ สามช่ารุ่นใหญ่ -05- นกเขาน้อย.MP3    3.92 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - สามช่ารุ่นใหญ่/พงษ์เทพ สามช่ารุ่นใหญ่ -06- ฝันอีสาน(ตังเก ค่ำ).MP3    4.88 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - สามช่ารุ่นใหญ่/พงษ์เทพ สามช่ารุ่นใหญ่ -07- สุเนไพ.MP3    4.16 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - สามช่ารุ่นใหญ่/พงษ์เทพ สามช่ารุ่นใหญ่ -08- ยายพร.MP3    3.96 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - สามช่ารุ่นใหญ่/พงษ์เทพ สามช่ารุ่นใหญ่ -09- คนเดินดิน.MP3    3.58 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - สามช่ารุ่นใหญ่/พงษ์เทพ สามช่ารุ่นใหญ่ -10- ทดแทน.MP3    4.73 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - หัวยแถลง/01 - สันทรายมูล.mp3    1.91 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - หัวยแถลง/02 - ห้วยแถลง.mp3    3.71 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - หัวยแถลง/03 - คนชอบเมา.mp3    2.53 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - หัวยแถลง/04 - เฉย.mp3    3.92 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - หัวยแถลง/05 - โคราช.mp3    3.36 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - หัวยแถลง/06 - หม่อน.mp3    3.81 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - หัวยแถลง/07 - หยดน้ำ.mp3    3.39 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - หัวยแถลง/08 - สาวเสื้อลาย.mp3    1.27 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - หัวยแถลง/09 - นกเขาไฟ.mp3    5.01 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - หัวยแถลง/10 - รื่นเริง.mp3    1.97 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ -01- น้ำตาค้างคาว.mp3    5.23 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ -03- พลังใจ.mp3    2.72 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ -04- ดอกกระถิน.mp3    4.30 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ -05- นักเดินทาง.mp3    3.78 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ -06- เพื่อชีวิต.mp3    4.08 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ -07- เหมือนฝัน.mp3    4.02 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ -08- โป่งตาลอง.mp3    3.72 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ -09- ห่วงหา.mp3    2.57 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ -10- รุ้งเดือนสิบสอง.mp3    3.41 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ -11- น้ำตาฟ้า.mp3    4.06 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ -12- ศรัทธา.mp3    1.83 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เจ้าสาวผีเสื้อ/พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ -13- พลังใจ (ดนตรี).mp3    2.70 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เดี่ยว/01.ตายหยังเขียด.mp3    3.48 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เดี่ยว/02.สันทรายมูล 2.mp3    2.57 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เดี่ยว/03.คนกับหมา.mp3    2.87 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เดี่ยว/04.ครูไม่ใหญ่.mp3    3.60 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เดี่ยว/05.เพลงเพื่อชีวิต.mp3    3.60 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เดี่ยว/06.ลิงทะโมน.mp3    4.71 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เดี่ยว/07.พระสังฆ์.mp3    2.34 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เดี่ยว/08.กระโทก-โชคชัย(โคราช2).mp3    2.69 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เดี่ยว/09.มือเรียวเกี่ยวรวง.mp3    2.50 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เดี่ยว/10.เลบานอน.mp3    3.79 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เดี่ยว 2/01.สาวเสื้อลาย.mp3    2.47 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เดี่ยว 2/02.เอาเต๊อะ.mp3    2.52 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เดี่ยว 2/03.ไอแอมอีสาน.mp3    3.40 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เดี่ยว 2/04.โคราช 4.mp3    3.75 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เดี่ยว 2/05.นกเขาไฟ(กากผีเมือง).mp3    3.92 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เดี่ยว 2/06.คนเลว.mp3    2.26 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เดี่ยว 2/07.สาวเมืองเลย.mp3    3.56 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เดี่ยว 2/08.แหล่ 29.mp3    3.52 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เดี่ยว 2/09.ลำตะคอง.mp3    2.78 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เดี่ยว 2/10.อีแต๋น.mp3    3.36 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เหงา เศร้า ฝัน - รวมฮิต/01 - ขอบฟ้า(ตรงเส้นขอบฟ้า).mp3    4.42 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เหงา เศร้า ฝัน - รวมฮิต/02 - ยิ้มเหงาๆ เศร้างามๆ.mp3    2.80 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เหงา เศร้า ฝัน - รวมฮิต/03 - วันเวลา.mp3    3.51 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เหงา เศร้า ฝัน - รวมฮิต/05 - ฟ้าสาง.mp3    2.49 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เหงา เศร้า ฝัน - รวมฮิต/06 - เขาใหญ่.mp3    3.44 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เหงา เศร้า ฝัน - รวมฮิต/07 - แม่.mp3    3.13 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เหงา เศร้า ฝัน - รวมฮิต/08 - เลบานอน.mp3    4.03 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เหงา เศร้า ฝัน - รวมฮิต/09 - เพียงลมพัดผ่าน.mp3    3.31 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ชุด ขายงัวส่งควายเรียน/01.พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ-ยาดอง.mp3    3.46 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ชุด ขายงัวส่งควายเรียน/02.พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ-ขายงัวส่งควายเรียน.mp3    3.73 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ชุด ขายงัวส่งควายเรียน/03.พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ-รองเท้าใจ.mp3    3.83 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ชุด ขายงัวส่งควายเรียน/04.พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ-ครูป่า.mp3    3.78 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ชุด ขายงัวส่งควายเรียน/05.พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ-เดือนหงายกลางป่า.mp3    2.98 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ชุด ขายงัวส่งควายเรียน/06.พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ-จริงหรือหลอก.mp3    2.94 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ชุด ขายงัวส่งควายเรียน/07.พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ-คนสุดท้าย.mp3    2.93 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ชุด ขายงัวส่งควายเรียน/08.พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ-น้องสาว.mp3    3.73 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ชุด ขายงัวส่งควายเรียน/09.พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ-ไม้กลองเก่า.mp3    2.97 MB
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ชุด ขายงัวส่งควายเรียน/10.พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ-มวกเหล็กเมืองงาม.mp3    2.89 MB

Download [Solidfiles.com]
Part 1
Part 2
Part 3

*Solidfiles*
 
สำรอง / Mirror
Download [One2up.com]
Part 1
Part 2
Part 3

Download [Upfile.mobi]
Part 1
Part 2
Part 3
ขับเคลื่อนโดย Blogger.