[Mp3]-[Hot New Album] อัลบั้มแรกก่อนจะมาเป็น Bodyslam อัลบั้มเต็ม ละอ่อน - The Birth of Bodyslam


Track List : : :
1) สมควร - ละอ่อน
2) ได้หรือเปล่า - ละอ่อน
3) เฮ้อ...คืนนี้ - ละอ่อน
4) Nana น้องๆ - ละอ่อน
5) ให้เธอรู้ - ละอ่อน
6) ปิดตา...ให้ทาย- ละอ่อน
7) Hey You - ละอ่อน
8) เพื่อนที่เข้าใจ - ละอ่อน
9) Nothing - ละอ่อน
10) ได้หรือเปล่า (เวอร์ชั่น...ถามอีกที) - ละอ่อน

*Solidfiles*

สำรอง / Mirror

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นหรือแจ้งลิ้งเสีย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.